Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 706/21 (obręb Miasto Puławy) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 706/21 (obręb Miasto Puławy)

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 16.04.2018, odsłon: 202, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 706/21 o pow. ogólnej 0,2412 ha (2412 m2).
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/66/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.04.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+