Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 1221/18 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 1221/18

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 31.10.2018, odsłon: 152, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność  gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej przy ul. Kaniowczyków w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – do 3 lat, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach – grunt o pow. 0,9708 ha, stanowiący fragment działki nr 1221/18 o ogólnej pow. 5,0519 ha.    
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/165/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31.10.2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 31.10.2018r. do dnia 20.11.2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+