Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie nieruchomości przy ul.Kołłątaja 64 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie nieruchomości przy ul.Kołłątaja 64

data aktualizacji: ponad rok temu 4.07.2019, odsłon: 401, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej przy ul.Hugona Kołłątaja 64 w Puławach, obr. Miasto Puławy, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2850/17 o pow. 0,2738 ha i nr 2850/10 o pow. 0,0010 ha.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/127/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.07.2019r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 03.07.2019r. do dnia 23.07.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+