Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie Nr A/136/2017) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie Nr A/136/2017)

data aktualizacji: miesiąc temu 18.08.2017, odsłon: 128, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
1.lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Kołłątaja 10;
2.lokal mieszkalny nr 19 w budynku przy ul. Kaniowczyków 3;
3.lokal mieszkalny nr 36 w budynku przy ul. Krańcowej 23.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/136/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 sierpnia 2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 18 sierpnia 2017r. do dnia 7 września 2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+