Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie Nr A/136/2017) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy
ten artykuł jest już niedostępny...;()