Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/18 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/18

data aktualizacji: ponad rok temu 15.11.2017, odsłon: 689, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 3242/18 o pow. 0,0089 ha (89 m2), stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/188/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 listopada 2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 15 listopada 2017r. do dnia 5 grudnia 2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+