Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

data aktualizacji: ponad rok temu 21.12.2017, odsłon: 407, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
1. lokal mieszkalny nr 33 w budynku przy ul. Czartoryskich 15.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/211/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19.12.2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2017r. do dnia 09.01.2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+