Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 972 w drodze przetargu - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 972 w drodze przetargu

data aktualizacji: ponad rok temu 28.02.2018, odsłon: 721, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach  – obręb Wólka Profecka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 972 o pow. 4,4624 ha.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/30/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27.02.2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 27.02.2018r. do dnia 19.03.2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+