Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1519/6 (ul.Stefana Kopecia) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1519/6 (ul.Stefana Kopecia)

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 26.06.2018, odsłon: 237, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 26 czerwca 2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 1519/6 o pow. 0,0103 ha, położonej przy ul. Stefana Kopecia w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/105/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 czerwca 2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 26 czerwca 2018r. do dnia 16 lipca 2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+