Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: ponad rok temu 8.10.2018, odsłon: 519, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny nr 26 przy ul. Centralnej 20;
- lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Krańcowej 17;
- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Krańcowej 23.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/149/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 05.10.2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 05.10.2018r. do dnia 25.10.2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 1 (0%) 1 -
Udostępnij na Google+