Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działek nr 856/8 i 856/9 przy ul.J.Słowackiego - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działek nr 856/8 i 856/9 przy ul.J.Słowackiego

data aktualizacji: ponad rok temu 14.02.2019, odsłon: 280, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony zostały wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 856/8 o pow. 0,0002 ha i nr 856/9 o pow. 0,0016 ha, położone przy ul. Juliusza Słowackiego.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/26/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13.02.2019r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 13.02.2019r. do dnia 05.03.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+