Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki 972 o pow. 4,4624 ha przy ul. Komunalnej w Puławach - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki 972 o pow. 4,4624 ha przy ul. Komunalnej w Puławach

data aktualizacji: 3 miesiące temu 29.07.2019, odsłon: 98, ~Ewelina Borawska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- działka ozn. nr 972 o pow. 4,4624 ha położona przy ul. Komunalnej w Puławach - wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/152/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29.07.2019r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 29.07.2019r. do dnia .18.08.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazów nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

 

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączeniu.

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+