Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 4.10.2019, odsłon: 203, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:


1. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Kaniowczyków 3A (poz. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/181/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.10.2019r.)


2. lokal mieszkalny nr 25 w budynku przy ul. Eustachiewicza 2 (poz. 2 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/181/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.10.2019r.)


3. lokal mieszkalny nr 39 w budynku przy ul. Eustachiewicza 6 (poz. 3 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/181/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.10.2019r.)


Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/181/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 03.10.2019r. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 03.10.2019r. do dnia 23.10.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia w/w wykazu nieruchomości w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym poniżej pliku *pdf

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+