Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze bezprzetargowej działek nr 11, 15 i 16 (obr. Zakłady Azotowe) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze bezprzetargowej działek nr 11, 15 i 16 (obr. Zakłady Azotowe)

data aktualizacji: ponad rok temu 7.09.2017, odsłon: 781, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 5 września 2017r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Zakłady Azotowe, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminy – aport na rzecz spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 11 o pow. 0,1937 ha, 15 o pow. 5,5009 ha i 16 o pow. 0,1160 ha.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/148/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 5 września 2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 5 września 2017r. do 25 września 2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+