Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze darowizny działki nr 3105/5 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze darowizny działki nr 3105/5

data aktualizacji: ponad rok temu 9.02.2018, odsłon: 299, ~Agnieszka Niedbalska

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej, oznaczonej jako działka nr 3105/5 o pow. 0,1002 ha (1002 m2), stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/22/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2018r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 7 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

 

 

 

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+