Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy

data aktualizacji: ponad rok temu 8.09.2016, odsłon: 1139, ~Łukasz Kołodziej

Urząd Miasta Puławy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440
z późn. zm.)

1. Nazwa i adres organizatora
Organizator: Gmina Miasto Puławy
Adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

2.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1440 z późn. zm.).


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+