Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 3.06.2019, odsłon: 308, ~Edyta Tokarczyk

Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia nr A/103/2019 Prezydenta Miasta Puławy z 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania i działania Puławskiej Rady Sportu Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór kandydatów reprezentujących puławskie organizacje działające w zakresie sportu na członków Puławskiej Rady Sportu.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5) z dopiskiem „nabór do Puławskiej Rady Sportu” w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 roku do godz. 15.30 – decyduje termin wpływu do Urzędu Miasta Puławy.

Udział w pracach Puławskiej Rady Sportu jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych (pokój nr 222, tel. 81 458 60 39).

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+