Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie

data aktualizacji: ponad rok temu 31.01.2017, odsłon: 1739, ~Edyta Tokarczyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/16/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie

Oferta realizacji zadania publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+