Parking przy ul.Krańcowej: złożone oferty - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Parking przy ul.Krańcowej: złożone oferty

data aktualizacji: 29 dni temu 28.10.2020, odsłon: 146, ~UM Puławy

Dzisiaj minął termin składania ofert w ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich przetargu Budowa parkingów przy ul. Krańcowej na dz. Nr 2773/1 i 1392 w Puławach. 

W przetargu wpłynęły dwie oferty:

AS-PRO Grażyna Sagan, Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków – za cenę brutto 217.710,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące;

Hydro-Bruk Dominik Figura, Cholewianka 31A, 24-120 Kazimierz Dolny – za cenę brutto 221.690,98 zł, okres gwarancji 72 miesiące.

W kolejnym etapie odbędzie się porównanie ofert i ewentualny wybór najkorzystniejszej z nich.

Rozbudowa istniejącego parkingu przyniesie zwiększenie liczby miejsc parkingowych o 6 szt. Cały parking przejdzie modernizację i zyska nowe podłoże z kostki oraz oświetlenie. Wokół parkingu wykonane będą również nowe nasadzenie drzew i krzewów. Mieszkańcy pobliskich bloków nie zgłosili żadnych uwag co do planów realizacji tego zadania. Zarząd Dróg Miejskich konsultował 28 lipca 2020 r. lokalizację z mieszkańcami bloków przy ulicy Krańcowej 17 i 19 oraz Dyrekcją Miejskiego Przedszkola nr 16.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+