Pielęgnacja zniszczonego drzewostanu w mieście - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Pielęgnacja zniszczonego drzewostanu w mieście

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 19.09.2019, odsłon: 654, ~UM Puławy

Przy ulicach Grabskiego, Fieldorfa „Nila”, Kujawskiego oraz Zielonej (oraz w sąsiedztwie Galerii Zielonej) w ostatnich dniach przeprowadzono kolejną pielęgnację zniszczonego drzewostanu.

Stan drzewostanu wokół Galerii Zielonej oraz przy ulicach Grabskiego, Fieldorfa „Nila”, Kujawskiego oraz Zielonej (odcinek Lubelska – Fieldorfa „Nila”), określić można jako tragiczny. Od czasu budowy wymienionych obiektów i ulic (wyłączając Lubelską i Zieloną) postępuje proces zamierania tych drzew, objawiający się intensywnym wydzielaniem posuszu w koronie. Wielu przypadkach proces ten obejmuje 50-80% korony. Spowodowało to zanik ulistnienia drzew na rzecz ażurowej korony zamierających drzewa. Od 2010 r. wycięto siedemnaście obumarłych drzew (koszt wycinki 16 tys. zł). W tym roku planowana jest dalsza wycinka pięciu drzew.
Kolejnym najnowszym przykładem jest np. dąb i klon rosnący przy ul. Norwida, obok kompleksu boisk ZSO nr 1. Podczas przebudowy tej drogi, w roku 2016, nie wzięto pod uwagę potrzeb istniejących drzew. Obniżono poziom gruntu (nawet o 80-100 cm), przycinając korzenie w bezpośredniej bliskości pnia. Na nowych miejscach postojowych, w obrębie korony, zastosowano twarde nawierzchnie.W marcu 2017 roku, podczas seminarium zorganizowanym w Urzędzie Miasta „ Zieleń a jakość życia w mieście”, w panelu dyskusyjnym prelegenci -  wysokiej klasy specjaliści, praktycy, podkreślali, że taki stan spowodowany jest przez stosowanie zbyt dużych nasypów w obrębie korzeni (brak tlenu), nadmiernemu podcinaniu korzeni oraz stosowaniu w rzucie korony twardych nawierzchni zamiast perforowanych półprzepuszczalnych.

Pozbawione tlenu i zredukowane korzenie nie są w stanie dostarczyć drzewu odpowiedniej ilości wody i pokarmu. Drzewa takie zamierają, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a samorządy ponoszą ogromne koszty ich pielęgnacji. Podkreślano, że sytuacji takich można unikać już na etapie inwestycyjnym. Zastosowanie odpowiednich (wcale nie droższych) materiałów (jak przy parkingu przy ul. Fieldorfa „Nila”) unikanie tworzenia wysokich nasypów w obrębie drzew (np. dąb na skrzyżowaniu ul. Zielonej – Fieldorfa „Nila” lub nasyp parkingu Urzędu Skarbowego itp.) udałoby się uniknąć takiej dewastacji drzewostanu bez szkody dla inwestycji, za to z poszanowaniem publicznych pieniędzy.Prezydent Miasta Puławy, będąc jeszcze radnym, w maju 2017 roku złożył kilka interpelacji ws. przeprowadzonej wycinki drzew na wspomnianych terenach oraz prowadzonej pielęgnacji  Ponowił je w we wrześniu 2017 roku. W latach 2010 – 2015 usunięto 9 drzew z uwagi na stan zachowania i stanowienie zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego. Prace pielęgnacyjne w pasach drogowych i na terenach zieleni gminnej wykonywane są w okresie 4-5 letnim i na wspomnianym terenie kosztowały:

- w 2011 roku: 9.461.88 zł, prace obejmowały pielęgnację 54 drzew.

- w 2016 roku: 13.933.00 zł, prace obejmowały pielęgnacje 53 drzew.

Od 2008 roku koszt wycinki 9 drzew na tym terenie wynosił 8 288 zł

Prowadzone pracy pielęgnacyjne w 2019 roku podzielone są na trzy etapy. Pierwszy z  nich obejmował pielęgnację 269 drzew (i 207 pni), obejmował m.in. okolice dworca PKP i ulicy Norwida, wynosząc 74 520 zł. Drugi, który jeszcze trwa, obejmuje konserwację 281 drzew (i 318 pni), odbywa się w części objętej ochroną konserwatora zabytków w okolicy ulic Parkowej i Wiślanej, ale dotyczy także prowadzonej w centrum miasta (przy Galerii Zielonej) konserwacji. Jego koszt to 101 520 zł, z czego 30 tys. pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Zarząd Dróg Miejskich w Puławach wycenia kolejne zlecenie konserwacji drzewostanu na około 30 000 zł. Specyfikacja znajduje się w procedurze przygotowawczej do przetargu.

Przedstawione na zdjęciach dewastacje drzewostanu podczas przeprowadzonych inwestycji nie są odosobnione (np. stan dębu).

By uniknąć w przyszłości podobnej dewastacji, obecnie już na etapie inwestycji będą brane pod uwagę rozwiązania pomagające zachować istniejący drzewostan w jak najlepszej formie. Pozwoli to w kolejnych latach uniknąć dodatkowego obciążenia finansowego dla budżetu miasta.

+ 7 głosów: 9 (78%) 2 -
Udostępnij na Google+