Podatki: darmowe powiadomienia sms - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Podatki: darmowe powiadomienia sms

data aktualizacji: ponad rok temu 15.03.2018, odsłon: 1648, ~Łukasz Kołodziej

Urząd Miasta Puławy wdrożył system bezpłatnego powiadamiania sms o zaległościach w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System ma na celu poprawę komunikacji urzędu z mieszkańcami w tym obszarze. Po wysłaniu  SMS-a urząd będzie oczekiwał na zapłatę zaległości, a w przypadku braku jej zapłaty  wystawione zostaną upomnienia, które generują dla podatnika dodatkowe koszty (obecnie wynoszące 11,60 zł).

Powiadomienie SMS zawiera tylko informację o istnieniu zaległości z tytułu podatku lub opłaty oraz o numerze telefonu, pod którym (po uwierzytelnieniu osoby dzwoniącej), można uzyskać bliższe informacje. Wiadomości od urzędu nie zawiera informacji o wysokości zaległości ani numerów kont, na jakie można wpłacać zaległe kwoty.

Aby skorzystać z systemu należy złożyć pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomień w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Puławy lub w Wydziale Ochrony Środowiska.

Informacji udzielą pracownicy pod nr tel. 81 458 61 17, 81 458 61 16, 81 458 60 89

+ 8 głosów: 9 (89%) 1 -
Udostępnij na Google+