Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

data aktualizacji: 15 dni temu 19.05.2020, odsłon: 395, ~UM Puławy

Miasto Puławy w odpowiedzi na zgłaszane corocznie liczne wnioski i interwencje mieszkańców, w szczególności osób starszych, rodziców posyłających dzieci do szkoły, osób niepełnosprawnych, widzi potrzebę budowania kolejnych inteligentnych przejść dla pieszych. Pierwsze dwa takie przejścia powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019  na ul. Wojska Polskiego. Z wnioskiem o dofinansowanie kolejnych inteligentnych przejść dla pieszych wystąpiło Miasto Puławy w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań -  „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na  lata 2018 – 2020” – edycja 2020 r.  Celem przedmiotowego projektu jest poprawa infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez kontynuację budowy bezpiecznych, inteligentnych, doświetlonych przejść dla pieszych zlokalizowanych w miejscach intensywnie użytkowanych przez pieszych i kierowców wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym -  na przejściach i w okolicy przejść dla pieszych. Do projektu wybrano dwie lokalizacje – przejście na ulicy Wróblewskiego oraz na ul. Skłodowskiej.


Źródło: Google


Przejścia te są mało widoczne dla uczestników ruchu drogowego, co sprawia, że są bardzo niebezpieczne dla osób z nich korzystających. W okresie ostatnich 3 lat na odcinkach tych dróg zanotowano szereg zdarzeń z udziałem pieszych. Były to m.in. kolizje i wypadki drogowe. Przejście na ul. Wróblewskiego usytuowane jest naprzeciwko pawilonu handlowego. Jest ono bardzo słabo oświetlone. Drugie  przejście na ul. Marii Curie Skłodowskiej usytuowane jest bezpośrednio przy Przychodni Rejonowej nr 2. Jest to przejście bardzo uczęszczane. Z uwagi na parkujące samochody po obydwu stronach drogi (wzdłuż drogi) jadące pojazdy nie są widoczne dla pieszych a piesi dla kierowców.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników w ruchu drogowym, a także wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się na przejściach i w okolicy przejść.

Spośród 35 wniosków złożonych w ramach konkursu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyłoniono 20 najwyżej ocenionych, w tym wniosek puławski. Wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie będą dalej procedowane.

Ponadto w budżecie Miasta Puławy zostały zabezpieczone także środki na dokumentacje techniczną dotyczącą budowy inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Czartoryskich oraz przejścia z sygnalizacją świetlną przy ul. Piaskowej.


Źródło: Google

+ 4 głosów: 6 (67%) 2 -
Udostępnij na Google+