Postęp prac na puławskim skateparku - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Postęp prac na puławskim skateparku

data aktualizacji: 9 dni temu 17.11.2020, odsłon: 137, ~UM Puławy

Dobra pogoda sprzyja postępowi prac przy przebudowie puławskiego skateparku. Nowe przeszkody dają już obraz docelowego wyglądu terenu, który zmienia się z każdym tygodniem. Budynek gospodarczy poddany został kapitalnemu remontowi, a firma Techramps cały czas prowadzi montaż kolejnych elementów wyposażenia.

Projekt obejmuje przebudowę skateparku w technologii betonowej–monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku gospodarczego, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej wraz z budową stosownego fundamentu, przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+