Prace nad budżetem: nabór propozycji zadań publicznych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Prace nad budżetem: nabór propozycji zadań publicznych

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 12.09.2017, odsłon: 431, ~Łukasz Kołodziej

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Miasto Puławy na 2018 rok.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o przygotowanie propozycji zadań publicznych, które planowane są do realizacji w 2018 roku we współpracy z samorządem miasta Puławy.

Propozycje zadań należy złożyć na wniosku (wzór dostępny poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 roku w następujący sposób:

- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Puławy w godzinach pracy urzędu

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

- pocztą internetową na adres: um@um.pulawy.pl

Wykaz wszystkich zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 roku zamieszczony zostanie w Programie współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2018 rok.

Wzór wniosku

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+