Prezydent powołał Puławską Radę Gospodarczą - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Prezydent powołał Puławską Radę Gospodarczą

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 20.09.2019, odsłon: 919, ~UM Puławy

Doceniając rolę środowiska gospodarczego w rozwoju Miasta Puławy oraz konieczność współdziałania władz miejskich z lokalnymi przedsiębiorcami, w celu kształtowania kierunków rozwoju i polityki gospodarczej, realizując założenia długookresowej Strategii Rozwoju Miasta, Prezydent Paweł Maj powołał 11 września „Puławską Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Puławy”.

Rada jest dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców i działa na terenie miasta we współpracy z jego władzami. Jej działalność opiera się na społecznym zaangażowaniu członków, którzy mogą wyrażać opinię i podejmować inicjatywy w sprawach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Puław, w szczególności tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Rada stanowi forum dyskusyjne, dzięki którym głos puławskich przedsiębiorców będzie wyraźniej dostrzegany przez administrację publiczną, która na podstawie współpracy postara się wypracować rozwiązania i udogodnienia najbardziej przyjazne dla lokalnego biznesu, ale także stanowi ukłon w stronę przyszłych inwestorów.

Przedsiębiorcy będą regularnie spotykali się z władzami miasta, minimum raz na pół roku, przekazując swoje uwagi i propozycje na temat realizować przedsięwzięć i przyszłych projektów.

Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna, rozpoznawalna w środowisku biznesowym Miasta Puławy, będąca reprezentantem znaczącego pracodawcy na terenie Puław lub odznaczająca się istotnymi osiągnięciami gospodarczymi oraz kierująca się w swojej działalności zasadami uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkami Rady mogą zostać także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Radę tworzy od 20 do 25 członków, a jej kadencja trwa 5 lat.

Załączniki

+ 5 głosów: 15 (33%) 10 -
Udostępnij na Google+