Program rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Program rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

data aktualizacji: 19 dni temu 4.01.2021, odsłon: 390, ~UM Puławy

Szanowni Państwo na terenie naszego miasta jest realizowany rządowy program pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Od stycznia 2021 program został przedłużony do 31.12.2021 r.Program skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które wymagają rehabilitacji leczniczej, a posiadają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

Realizacja programu ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami osiągnięcie, jak najpełniejszej aktywności w życiu społecznym. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością znajduje się pod opieką instytucji wspierających np. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej czy centr pomocy rodzinie – program ułatwi jej powrót do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

W przypadku Miasta Puławy podmiotem odpowiedzialnym za realizację zajęć rehabilitacyjnych jest BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE Sp.zo.o. Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów powinni się zgłaszać na al. Królewską 17, od poniedziałku do piątku w godz. od 7-20. tel. 81 888-35-30.  

Pacjenci zgłaszający się do zapisu i późniejszej realizacji świadczeń  powinni posiadać aktualny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności lekki lub umiarkowany. Nie potrzeba żadnych innych skierowań.

 

+ 2 głosów: 4 (50%) 2 -
Udostępnij na Google+