Program sterylizacji i kastracji psów i kotów - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Program sterylizacji i kastracji psów i kotów

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 27.02.2020, odsłon: 4842, ~UM Puławy

Informujemy, że od 2 marca 2020 r. rusza „Program sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Miasta Puławy”, który finansowany będzie z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tutejszy urząd.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadwyżki populacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Puławy od dnia 2 marca 2020 r.  do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Z usługi można skorzystać w jednym z 5 gabinetów weterynaryjnych zlokalizowanych w mieście Puławy:

 1. Przychodnia Weterynaryjna Pana Marka Kuleszy, ul. Norblina 7a,
  24-100 Puławy, tel. 81 886 87 62
 2. Przychodnia dla Zwierząt Animal-Wet  Pana Jacka Krasuckiego, ul. Piłsudskiego 2, 24-100 Puławy, tel. 607-300-644
 3. Puławskie Centrum Weterynaryjne Pana Łukasza Juszkiewicza, ul. Mościckiego 1, tel. 883-448-446
 4. Lecznica Weterynaryjna Pana Stanisława Gajdy, ul. Norwida 22, 24-100 Puławy,
  tel. 81 886 36 10
 5. Gabinet Weterynaryjny Pana Przemysława Reicherta, ul. Wróblewskiego 16d,
  24-100 Puławy, tel. 508-434-351.

Akcja sterylizacji/kastracji dotyczy zwierząt:

 1. wyłącznie z terenu Miasta Puławy,
 2. powyżej 6 miesiąca życia,
 3. kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego na podstawie decyzji lekarza weterynarii i przeprowadzanych badań.

Koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt:

 1. Miasto pokrywa koszty wyłącznie sterylizacji i kastracji standardowej, która nie uwzględnia sterylizacji aborcyjnej, sterylizacji w przebiegu ropomacicza, kastracji wnętrowskiej oraz nowotworów układu rozrodczego.
 2. Miasto Puławy finansuje 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt przy czym koszt zabiegu obejmuje:
 1. wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie gabinetu dla zwierząt (w tym jednokrotne badanie krwi - wyłącznie morfologia gdy istnieje taka konieczność);
 2. premedykację oraz procedurę znieczulenia ogólnego,
 3. wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 4. zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego lub antybiotyku,
 5. wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
 1. Miasto nie będzie finansować:
 1. zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji:
 • badania biochemicznego i innych badań dodatkowych w przypadku zwierząt starszych oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia, w celu zminimalizowania skutków ryzyka związanego ze znieczuleniem zwierzęcia,
 • odrobaczenia, szczepienia czy też odpchlenia,
 1. narkozy wziewnej, gdy takie będzie zalecenie lekarza weterynarii lub będzie wynikało z decyzji właściciela zwierzęcia do zastosowania tego rodzaju znieczulenia,
 2. ewentualnego wdrożenia leczenia antybiotykami oraz kontynuacji leczenia lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi po zdjęciu szwów,
 3. opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
 4.  utylizacji zwłok w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych podczas zabiegu bądź w trakcie rekonwalescencji,
 5. zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia,
 6. wszczepienie transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu.

 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez miasto?

 1. W celu wzięcia udziału w akcji należy: 
 1. Złożyć w dwóch egzemplarzach wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w Urzędzie Miasta Puławy ul. Lubelska 5, pok. Nr 5 (parter).
 2. Okazać dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający adres zameldowania/zamieszkania na terenie Miasta Puławy (np. rachunek za prąd czy wodę).
 3. Okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
 4. Wyrazić na piśmie zgodę na  poniesienie kosztów oznakowania czipem w przypadku jego braku.
 5. W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  1. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miasta Puławy formularzem wniosku, udajemy się do jednego z biorących udział w Projekcie przychodni weterynaryjnych, gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej, zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
  2. Właściciel zwierząt może wykonać sterylizację/kastrację maksymalnie dwóch zwierząt w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGA!

 1. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy są zameldowani i zamieszkują na terenie Miasta Puławy oraz podpisali zgodę na poniesienie kosztów czipowania
  lub oznakowania zwierząt w przypadku zwierząt nieoznakowanych.
 2. Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie identyfikacji zwierząt. W związku z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa, kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.

 

Formularz wniosku do pobrania

Załączniki

+ 2 głosów: 3 (67%) 1 -
Udostępnij na Google+