Projekt budżetu na 2018 rok został zaprezentowany - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Projekt budżetu na 2018 rok został zaprezentowany

data aktualizacji: ponad rok temu 16.11.2017, odsłon: 1361, ~Paweł Wójcik

W środę 15 listopada Prezydent Miasta Puławy, Janusz Grobel, Skarbnik Miasta Puławy, Elżbieta Grzęda oraz radni koalicyjnych klubów omówili podczas konferencji prasowej projekt budżetu miasta Puławy na 2018 rok przekazany zarządzeniem prezydenta do Rady Miasta Puławy.

Najważniejsze dane projektowanego budżetu:

Planowane dochody ogółem wynoszą  275,9 mln , w tym:
- bieżące – 246,4 mln zł
- majątkowe – 29,5 mln zł

Oprócz wpływów z podatków, subwencji, dotacji i opłat ważną część w strukturze dochodów stanowią wypracowane zwroty podatku VAT

- zwroty z tyt. VAT – 12,5 mln zł
- VAT bieżący od inwestycji – 8,3 mln zł

W strukturze dochodów majątkowych istotną rolę w projektowanym budżecie odgrywają również dotacje (lub ich części przypadający na rok budżetowy 2018)

Dotacje i środki zewnętrzne – 21,9 mln zł, w tym:
•    2 mln – Hala Sportowa
•    13,6 mln – Dom Chemika
•    2 mln – Ośrodek Wsparcia
•    1,8 mln – Skwery miejskie
•    0,9 mln – Transport zrównoważony
•    1,6 mln – Program Rozwoju Dróg Lokalnych

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 289,3 mln zł, w tym:
- bieżące – 213,2 mln zł, tj. 73,7% wydatków ogółem
- majątkowe – 76 mln zł, tj. 26,3% wydatków ogółem

Największe wydatki zaplanowano na oświatę, edukację, opiekę wych. i żłobki: - 80,8 mln zł

Kolejną wartością są planowane wydatki na inwestycje:  – 76 mln zł – 26,3% budżetu.
Oprócz dużych inwestycji takich jak modernizacja Domu Chemika, budowa hali widowiskowo-sportowej czy zagospodarowanie błoni, dużą część środków - 13,7 mln zł - zaplanowano na drogi:

–    Górna-Kolejowa: Jednacza-Górna-Harcerska – 3,5 mln (Kraj.Progr.Rozwoju Dróg)
–    Os. Górna Niwa - 2,3 mln: Romantyczna, Cicha, Irysowa, Tęczowa, Pogodna
–    Malinowa – 180 tys
–    Filtrowa – 1,6 mln
–    Mościckiego-Komunalna – 1 mln (w tym dalszy ciąg ścieżki rowerowej do Grupy Azoty Puławy)
–    Trembeckiego – 660 tys
–    Piaski II – Zdebika – 370 tys
–    Mokradki: Zagrodzkiego, Bacy – 450 tys
–    Szwedzka i ciąg pieszo-rowerowy – 550 tys
–    Kochanowskiego – 200 tys
–    PT-Sypniewskiego – 50 tys
–    6-go Sierpnia – 900 tys

Trzecią co do wielkości planowanych wydatków dziedziną jest pomoc społeczna:
Zadania zlecone: 42,7 mln zł
–    24,1 mln – świadczenia wychowawcze – Program 500+
–    16,8 mln – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
–    1,5 mln - ŚDS
Zadania własne – 3,5 mln zł w tym: zasiłki stałe, okresowe, dożywianie, ubezp.zdrowotne, MOPS

W projektowanym budżecie zabezpieczono również środki na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent, skarbnik i obecni na konferencji radni: Marzanna Pakuła, Halina Jarząbek, Sławomir Przeździecki, Michał Śmich, Artur Kwapiński, Ignacy Czeżyk podkreślali dobrą współpracę na etapie projektowania budżetu, uwzględnienie większości wniosków zgłaszanych przez radnych i mieszkańców Puław, a także wysoki wskaźnik wydatków na inwestycje (26,3%), co pozwala nazwać projektowany budżet prorozwojowym.

Projekt budżetu można odnaleźć w BIP-ie UM Puławy (kliknij)

Przegląd wszystkich planowanych na rok 2018 inwestycji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawimy po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta Puławy.

+ 8 głosów: 9 (89%) 1 -
Udostępnij na Google+