Przebudowa skateparku: postęp prac - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przebudowa skateparku: postęp prac

data aktualizacji: miesiąc temu 12.05.2021, odsłon: 157, ~UM Puławy

Puławski skatepark swoim wyglądem powoli zaczyna przypominać docelowy stan. Większość powierzchni pokrywa już szlifowany beton, a inwestycja zbliża się ku końcowi. Prezentujemy zdjęcia wykonane 12 maja obrazujące zmiany, które zaszyły w okresie kilku tygodni.

Przypominamy, że cały projekt obejmuje przebudowę skateparku w technologii betonowej–monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku gospodarczego, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej wraz z budową stosownego fundamentu, przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.


Skatepark. Betonowa gładka nawierzchnia w którą wmontowana jest długa rurka. W oddali widać schody do zjeżdżania i inne przeszkody.

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+