Przegląd inwestycji drogowych - sierpień 2018 (FOTO) - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przegląd inwestycji drogowych - sierpień 2018 (FOTO)

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 3.08.2018, odsłon: 1035, ~Paweł Wójcik

W ostatnich miesiącach Zarząd Dróg Miejskich prowadził wiele inwestycji drogowych - część z nich została już zakończona i odebrana, inne dopiero wkraczają w fazę realizacji. Poniżej aktualny przegląd prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej w Puławach:

Drogi w os. Górna Niwa: Tęczowa, Pogodna (odc. Miodowa - Różana), Romantyczna, Cicha, Irysowa

Przetarg odbył się w dniu 31.01.2018 r. Zakres robót to budowa dróg o nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej, kanały technologiczne i elementy odwodnienia w ulicach: Tęczowa – dł. 145 m; Pogodna (odc. Miodowa - Różana) – dł. 87 m; Romantyczna – dł. 324 m; Cicha – dł. 244 m i Irysowa – dł. 282 m.

Odebrano wykonane drogi w ulicach: Cichej, Pogodnej, Romantycznej i Tęczowej. W trakcie realizacji jest jeszcze budowa ulicy Irysowej, która zostanie ukończona w sierpniu br.

(ulica Cicha)

(ulica Pogodna)

(ulica Romantyczna)

(ulica Tęczowa)

(ulica Irysowa)

Droga w Trembeckiego (odc. Norblina – Woronicza) z kanalizacją deszczową Naruszewicza i Trembeckiego

Przetarg odbył się w dniu 12.02.2018 r. Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.04.2018r. Wykonawca to firma Wod-Gaz z Puław. Termin wykonania – 9 lipiec 2018r. W zakresie robót droga o nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej długości ok. 150 m na odcinku od ul. Norblina do ul. Woronicza, kanalizacja deszczowa w Trembeckiego i Naruszewicza, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne. Roboty zostały zakończone i odebrane.

(ulica Trembeckiego)

(ulica Trembeckiego)

Drogi w os. Piaski II - budowa ul. Zdebika odc. Kołodzieja – Opani

Przetarg odbył się w dniu 23.01.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.03.2018 r. Wykonawca to firma PSB Inżynieria Lądowa z Puław. W zakresie robót: droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ul. Zdebika długości 175 m, odc. od ul. Kołodzieja do ul. Opani, kanał technologiczny. Roboty zakończono i odebrano w czerwcu br.

(ulica Zdebika)

Drogi w os. Mokradki – budowa ul. Zagrodzkiego i Baca

Przetarg odbył się w dniu 26.02.2018 r. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27.03.2018 r. Wykonawcą jest firma PeZetBud z Puław. Przekazanie placu budowy  - 09.04.2018 r. Zakres prac: drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: w ul. Zagdrodzkiego dł. 126 m, w ul. Baca dł. 105 m (odc. Mieczyńskiego – Kazimierska). Termin zakończenia robót – 04.07.2018 r. Roboty zostały odebrane.

(ulica Baca)

(ulica Zagrodzkiego)

Drogi w os. Górna - Kolejowa – budowa ulic: Jednacza, Górna, Harcerska

Przetarg na ul. Harcerską odbył się 21.01.2018 r. Wykonawcą jest firma Art.-Bruk z Miłocina. Przekazanie placu budowy odbyło się 15.03.2018 r. Zakres prac: droga o nawierzchni z kostki brukowej długości 165 m. Termin wykonania – do 15 maja 2018 r. Odbiór ulicy Harcerskiej nastąpił w dniu 24 maja. br.

Przetarg na budowę ul. Jednacza i Górnej odbył się w dniu 12.02.2018 r. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa BRUKBUD Piotr Skoczek z m. Pogorzel. Przekazanie placu budowy ulicy Górnej dł. ok. 165 m (odcinek od. ul. Jednacza do granic miasta) – 4.04.2018 r., termin wykonania – 4.06.2018 r. Ulica Górna została odebrana.

W trakcie realizacji jest droga w ul. Jednacza z terminem wykonania do dnia 7.09.2018 r. Do wykonania droga na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Kolejowej dł. ok. 560 m. W zakresie: jezdnia asfaltowa szer. 7 m, ścieżka rowerowa asfaltowa, chodniki z kostki.

(ulica Harcerska)

(ulica Górna)

(ulica Jednacza w trakcie robót)

Przebudowa ul. Filtrowej

W ramach robót przygotowawczych wycięto kolidujące drzewa i krzewy, usunięto karpy oraz rozebrano z pasa drogowego fragment ogrodzenia dawnej jednostki wojskowej. Zlecono opracowanie projektu brakującego odcinka kanału technologicznego – dokumentację odebrano. Przetarg na roboty budowlane, który odbył się w dniu 11.05.2018 r. został unieważniony z uwagi na kwoty znacznie przewyższające posiadane środki. Kolejny przetarg odbył się w dniu 05.06.2018 r.  Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Plac budowy przekazany został w dniu 10.07.2018 r.

W zakresie robót ulicy Filtrowej (odc. Zielona - Gościńczk) droga długości ok. 500 m: jezdnia asfaltowa, chodniki i zjazdy do posesji z kostki, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny. Termin zakończenia zadania – listopad 2018 r.

(ulica Filtrowa w trakcie robót)

+ 21 głosów: 23 (91%) 2 -
Udostępnij na Google+