Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Komunalnej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Komunalnej

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 29.10.2019, odsłon: 394, ~UM Puławy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Miasta Puławy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej w Puławach, położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” – działka nr 972 o pow. 4,4624 ha.

Na podstawie ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy, zatwierdzonej uchwałą Nr IV/31/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015r. działka nr 972 położona jest w strefie II b - strefie działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji, w której ustala się realizację funkcji usługowych i magazynowo- składowych oraz funkcji produkcyjnych. Maksymalna wysokość zabudowy (budynku) nie może przekraczać 20 metrów, intensywność zabudowy nie może być wyższa niż 2,0 całkowitej powierzchni działki.

Informacje na temat przetargu dostępne są w tym miejscu.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+