Przetarg na zagospodarowanie terenu przy SP 11 i MP3 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przetarg na zagospodarowanie terenu przy SP 11 i MP3

data aktualizacji: 14 dni temu 26.06.2020, odsłon: 319, ~UM Puławy

24 czerwca został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 11 i Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część I: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Puławach, przy ul. Legionu Puławskiego 8, działki o nr ew. 3083, 3087/32;

Przedmiot zamówienia Części I obejmuje wykonanie deptaka do wypoczynku biernego w strefie frontowej szkoły.

Część II: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach ul. Pileckiego, działka o nr ew. 3083.

Przedmiot zamówienia Części II obejmuje wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci wraz z pasem terenu przeznaczonym do wypoczynku biernego. 

Termin realizacji zamówienia: Część I: do 90 dni od daty zawarcia umowy, Część II: do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Więcej informacji na sdtronie: https://pulawy.ezamawiajacy.pl

+ 3 głosów: 4 (75%) 1 -
Udostępnij na Google+