Puławski Przedsiębiorca Roku: zgłoszenia - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Puławski Przedsiębiorca Roku: zgłoszenia

data aktualizacji: 10 miesięcy temu 13.11.2017, odsłon: 353, ~Łukasz Kołodziej

Kapituła Wyróżnienia serdecznie zaprasza organizacje, instytucje, osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność na terenie Puław oraz wszystkich mieszkańców miasta do zgłaszania kandydatur do tytułu „Puławski Przedsiębiorca Roku”. „Puławski Przedsiębiorca Roku” to honorowe wyróżnienie w formie Statuetki Sybilli, dyplomu i prawa do używania specjalnie przygotowanego znaku graficznego, przyznawane za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości w mieście Puławy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w roku kalendarzowym mogą zostać przyznane dwa wyróżnienia w następujących kategoriach: mikroprzedsiębiorca oraz pozostali przedsiębiorcy (mały, średni, duży). Kapituła Wyróżnienia gorąco zachęca do zgłaszania propozycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Zgłoszenie według załączonego wzoru należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.pazik@um.pulawy.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju
nr 218 (II piętro).

Szczegółowych informacji na temat Puławskiego Przedsiębiorcy Roku udziela Jarosław Pazik, tel. 81 458 6178.

Przewodniczący Kapituły
Wiceprezydent Miasta Puławy

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+