Pumptrack w Puławach - konsultacje - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Pumptrack w Puławach - konsultacje

data aktualizacji: ponad rok temu 25.06.2018, odsłon: 6407, ~Paweł Wójcik
Data i miejce wydarzenia

01.06.2018 - 30.06.2018

Anketa on-line


Pomysł budowy toru rowerowego pumptrack był rozpatrywany już podczas opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu Błoni Miejskich w 2016 roku. Formalne ograniczenia dotyczące możliwości współfinansowania takiego zadania z zakresu środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uniemożliwiły lokalizację toru w ramach zagospodarowania błoni.

Szansa na realizację pumptracku pojawiła się wraz z informacją o uruchomieniu programu na takie cele w ramach funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aby móc ubiegać się o środki z ministerstwa konieczne jest posiadanie dokumentacji, dlatego zanim ją przygotujemy prosimy mieszkańców Puław o uwagi.

Po analizie dotyczącej dostępnych technologii wykonania toru pumptrack oraz możliwej lokalizacji* zgodnej z funkcjami zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pojawiły się dwie opcje do wyboru.

*Lokalizacja na terenie skateparku nie jest możliwa - było to przedmiotem uzgodnień z młodzieżą i autorem projektu - w projekcie, który będzie realizowany, nie ma wystarczającej przestrzeni do budowy toru pumptrack

1) Lokalizacja - teren zielony przy Parku Solidarności - część działki nr 439/177, powierzchnia 1608,11 m2

W przedstawionej lokalizacji ze względu na ograniczoną powierzchnię i zagospodarowanie terenu wokół możliwe jest ustawienie toru tylko w technologii modułowej.

(w sondzie wybór tej lokalizacji umożliwi zaznaczenie tylko technologii modułowej)

2) Lokalizacja - tzw. Maćkowy Dół - ulica Rybacka, nr działki 1823/13 oraz część działki 1823/11, powierzchnia 2,2 ha

W przedstawionej lokalizacji możliwe jest usytuowanie toru w technologii modułowej, w technologii ziemnej z nawierzchnią asfaltową oraz toru ziemnego. Lokalizacja w dużej odległości od centrum, ale o wiele większej powierzchni.

(w sondzie wybór tej lokalizacji umożliwi zaznaczenie jednej z trzech technologii - modułowej, asfaltowej i ziemnej)

Przejdź do sondy aby wyrazić opinię

(kliknij aby otworzyć, po wypełnieniu należy kliknąć "wyślij")

Na opinie czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Zebrane uwagi będą pomocne podczas opracowywania dokumentacji pumptracku. Inwestycja ma szansę na realizację pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na ten cel.


Przed wyrażeniem opini przeczytaj:

PUMPTRACK jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód, składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując intuicyjne ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku, wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Wyróżnia się kilka rodzajów pumptracków:

Pumptrack modułowy charakteryzuje wykonaniem elementów jezdnych z wytrzymałego kompozytu, pokrytego warstwą przyczepną. Ten rodzaj nawierzchni (kompozyt) zapewnia komfort jazdy dla użytkowników i gwarantuje ich bezpieczeństwo. Konstrukcję tworzy sklejka wodoodporna, podwójnie laminowana, która zapewnia trwałość i odporność obiektu. Pumptrack złożony jest z band i pompek rozpędowych – specjalnie połączonych modułów umożliwiających rozbudowę toruo dodatkowe elementy. Tego typu pumptrack ustawia się na wcześniej przygotowanej podbudowie np. z kruszywa łamanego.

Przykładowy pumptrack modułowy na filmie poniżej:

Pumptrack ziemny o nawierzchni asfaltowej charakteryzuje się wykonaniem profilu elementów przeszkód z odpowiednio zagęszczonej ziemi lub materiału skalnego a następnie wylaniem nawierzchni asfaltowej.

Przykładowy pumptrack ziemny o nawierzchni asfaltowej na filmie poniżej:

Pumptrack ziemny charakteryzuje się wykonaniem profilu elementów przeszkód z odpowiednio zagęszczonej ziemi lub materiału skalnego. Wierzchnia warstwa toru ziemnego może zostać wzmocniona specjalnymi dodatkami poprawiającymi jej spójność.

Przykładowy pumptruck ziemny na filmie poniżej:

Zdjęcie tytułowe dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Bolesławiec.

+ 101 głosów: 118 (86%) 17 -
Udostępnij na Google+