Realizacja zadań publicznych - wyniki konkursu ofert - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Realizacja zadań publicznych - wyniki konkursu ofert

data aktualizacji: ponad rok temu 19.08.2016, odsłon: 1048, ~mgrzegorczyk

Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej

działając na podstawie uchwały nr XVII/139/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2016 rok”

ogłasza

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

1)       NAZWA ZADANIA:

          7. Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata”

          WYBRANY PODMIOT:

          Stowarzyszenie „Dwa Brzegi”

          Wysokość przyznanej dotacji na wsparcie zadania – 93.000 zł

2)       NAZWA ZADANIA:

          V Festiwal Hymnów Szkolnych – Puławy 2016

          WYBRANY PODMIOT:

          Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej

          Wysokość przyznanej dotacji na wsparcie zadania – 2.000 zł

3)       NAZWA ZADANIA:

Wydanie drukiem książki Barbary Miluskiej pt. „Mikołaj Spóz – człowiek zwyczajny                        i niezwykły”

          WYBRANY PODMIOT:

          Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego

          Wysokość przyznanej dotacji na wsparcie zadania – 8.000 zł

 

Warunki realizacji zadań zgodnie z adnotacjami urzędowymi zawartymi w ofertach.

Anna Maj

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Puławy, 18 sierpnia 2016 r

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+