Ruszył przetarg na przebudowę skateparku - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ruszył przetarg na przebudowę skateparku

data aktualizacji: 3 miesiące temu 25.03.2020, odsłon: 503, ~UM Puławy

Urząd Miasta Puławy ogłosił 25 marca 2020 roku przetarg dotyczący „Przebudowy skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: przebudowę skateparku w technologii betonowej–monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku gospodarczego, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej wraz z budową stosownego fundamentu, przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 14 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00.

Szczegóły przetargu dostępne są w tym miejscu.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

+ 11 głosów: 11 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+