Skrót III Sesji Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót III Sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 28.12.2018, odsłon: 637, ~Łukasz Kołodziej

27 grudnia odbyła się III sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji. Na wstępie sesji, uroczyste ślubowanie złożył Michał Śmich, który decyzją Komisarza Wyborczego objął mandat radnego w zamian za Ireneusza Rzepkowskiego, powołanego na Członka Zarządu Powiatu Puławskiego.

W pierwszej części sesji głos zabrał Prezes KS „Wisła” Puławy Piotr Owczarzak, który przedstawił obecną sytuację finansową klubu i perspektywy dalszego jego funkcjonowania. Prezes zwrócił się także z prośbą o wsparcie finansowe ze strony miasta.

W trakcie III sesji, Radni podjęli bez żadnych uwag uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 oraz uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Wśród innych ważnych podjętych uchwał znalazły się m.in.:

- uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy.

- uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla miasta Puławy.

- uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław.

- uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

- uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy Miasto Puławy na lata 2018-2033”.

- uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

W tym punkcie Radni przegłosowali bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Miasto Puławy osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w wysokości: 98% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Z kolejnym rokiem bonifikata zmniejsza się o 10 %, dochodząc do poziomu 48%.

Zapis sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji dostępny jest na YouTubowym kanale Puławoaktywni oraz w zakładce Rada Miasta Puławy na stronie głównej www.pulawy.eu

 

 

+ 6 głosów: 10 (60%) 4 -
Udostępnij na Google+