Skrót XIII sesji Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót XIII sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 28.11.2019, odsłon: 989, ~UM Puławy

28 listopada 2019 r. odbyła się XIII sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji. Na sesji podjęto m.in. uchwały w sprawie:
- nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
- przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Puławy na lata 2019-2022,
- w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy,
-  wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Klub Sportowy „Azoty-Puławy”,
- wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna.

Ponadto na sesji zdjęto z porządku obrad punkty:
- „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C” oraz  „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2019 rok”.

Na sesji nie podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2020.

Porządek sesji

XIII Sesja Rady Miasta Puławy - wideo

+ 1 głosów: 13 (8%) 12 -
Udostępnij na Google+