Skrót z XX sesji Rady Miasta Puławy z dnia 25 czerwca 2020 r. - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z XX sesji Rady Miasta Puławy z dnia 25 czerwca 2020 r.

data aktualizacji: 14 dni temu 26.06.2020, odsłon: 128, ~Hanna Wenerska

RELACJA WIDEO Z XX SESJI RADY MIASTA PUŁAWY CZĘŚĆ PIERWSZA

RELACJA WIDEO Z XX SESJI RADY MIASTA PUŁAWY CZĘŚĆ DRUGA

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się XX sesja Rady Miasta Puławy. W jej trakcie radni podjęli uchwały:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach,

- w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miasto Puławy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach,

- w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy ( ul. Tulipanowa),

- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w celu dofinansowania budowy zatok autobusowych w mieście Puławy, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. Lubelskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów – droga ekspresowa S12/S17,

- w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”  Sp. z o.o.  w Puławach na lata 2020-2024”.

Ponadto radni przyjęli:

- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2019 rok.

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+