Sposób funkcjonowania urzędu - AKTUALIZACJA - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Sposób funkcjonowania urzędu - AKTUALIZACJA

data aktualizacji: 3 miesiące temu 26.03.2020, odsłon: 3457, ~UM Puławy

AKTUALIZACJA z 27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo!
    Uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 27 marca 2020r. zawieszona zostaje do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Puławy. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać poprzez: 

 • Złożenie za pośrednictwem platformy EPUAP,
 • Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Puławy,
 • Wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy,
 • Wrzucenie pisma do specjalnie przygotowanej skrzynki, która znajduje się przy wejściu głównym od UM Puławy (od strony ulicy Lubelskiej).

    Skrzynka będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Puławy.

     Szczegółowy wykaz numerów telefonów oraz niezbędne formularze znajdziecie Państwo na stronie www.pulawy.eu oraz umpulawy.bip.lubelskie.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich
     Sprawy z zakresu funkcjonowania Wydziału załatwiane będą w formie elektronicznej oraz telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach interesanci obsługiwani będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 • nr tel. 81 458 61 59 lub 81 458 61 60 – w zakresie spraw dotyczących dowodów osobistych,
 • nr tel. 81 458 61 57 lub 81 458 61 58 – w zakresie spraw meldunkowych,

 

Urząd Stanu Cywilnego
     Urząd Stanu Cywilnego będzie realizował bezpośrednio wyłącznie następujące sprawy:

 • rejestracja urodzeń, 
 • rejestracja zgonów,
 • zawieranie związków małżeńskich (z ograniczeniem obecności do pary młodej i świadków).
  W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywała w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Sprawy Wyborcze
     W sprawach związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, należy kontaktować się:

 • drogą telefoniczną pod nr tel. 695 188 965 - kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Puławy w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • drogą telefoniczną pod nr tel. 81 458 61 59 lub 81 458 61 58 – Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie: zaświadczeń o prawie do głosowania, pełnomocnictw oraz pozostałych spraw dotyczących rejestru i spisu wyborców.

     Wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji wyborów w Mieście Puławy zamieszczone są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy w zakładce – Wybory.

 

 

Prezydent Miasta Puławy

         (-) Paweł Maj

 

+ 19 głosów: 19 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+