Spotkanie z mieszkańcami-projekt OZE - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Spotkanie z mieszkańcami-projekt OZE

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 18.02.2020, odsłon: 1465, ~Anna Osetkowska

Mieszkańców, którzy podpisali z Miastem Puławy umowy na montaż instalacji OZE w ramach projektu p.n.: "Odnawialne Źródła Energii w mieście Puławy" zapraszamy na spotkanie informacyjne 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 11 mieszczącej się przy ul. Legionu Puławskiego 8. Spotkanie odbędzie się w jadalni szkolnej. 

W spotkaniu wezmie udział przedstawiciel firmy Sungrant Sp. z o.o., która przeprowadzi montaż istalacji, przedstawiciel firmy pełniącej nadzór inwestrorski oraz pracownicy Urzędu Masta Puławy. Będzie to okazja do przekazania inforacji trechnicznych związanych z montażem.

Poniżej przedstawione zostały koszty po wyłonieniu wszystkich wykonawców:

KOLEKTORY SŁONECZNE

Rodzaj zestawu i miejsce montażu

Wartość brutto (z kosztami inspektora nadzoru i stroną internetową)

Wartość kosztów do pokrycia przez mieszkańca

2x200 (2,08 KW) budynek

11 655,97 zł

2 767,63 zł

3x300 (4,2 KW) budynek

12 735,97 zł

2 997,63 zł

3x300 (4,2 KW) ziemia

13 815,97 zł

3 227,63 zł

Koszt brutto jest skalkulowany wraz z kosztem zakupu górnej wężownicy.

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Rodzaj zestawu

Wartość brutto (z kosztami inspektora nadzoru i stroną internetową)

Wartość kosztów do pokrycia przez mieszkańca

2,04 kW

11 817,97 zł

2 547,13 zł

3,06 kW

15 435,97 zł

3 317,63 zł

KOTŁY NA BIOMASĘ

Rodzaj zestawu

Wartość brutto (z kosztami inspektora nadzoru i stroną internetową)

Wartość kosztów do pokrycia przez mieszkańca

Kocioł 25kW

18 049,57 zł

3 874,23 zł

 

Rozpoczęcie prac instalacyjnych przewidziano na początek marca 2020 r. Całość prac powinno się zakończyć 30.06.2020 r. Wszelkie płatności ze strony Beneficjentów (mieszkańców) będą miały miejsce przed dopuszczeniem wykonawcy robót do ich wykonywania na Państwa nieruchomości.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miasta Puławy pod następującymi numerami telefonów: 81 458-61-51, 81 458-61-93, 81 458-61-10, 81 458-61-95.

Mając na uwadze ewentualne pytania w załączeniu dołączamy wykaz pytań i odpowiedzi, które kierowali do Urzędu Miasta Puławy potencjalni wykonawcy robót, a które wskazują na przypisane role poszczególnym stronom tego projektu.

wstępny harmonogram instalacji

wzór aneksu do umowy OZE

dane techniczne montowanej instalacji fotowoltaicznej

dane techniczne montowanych kolentorów słonecznych

dane techniczne montowanych kotłów na biomasę

pytania i odpowiedzi

opis techniczny fotowoltaika 3,06 kW

schemat fotowoltaika 3,06 kW

opis techniczny fotowoltaika 2,04 kW

schemat fotowoltaika 2,04 kW

opis techniczny kolektory słoneczne 2x200

schemat kolektory słoneczne 2x200

opis techniczny kolektory słoneczne 3x300

schemat kolektory słoneczne 3x300

opis techniczny kocioł na biomasę

schemat kocioł na biomasę

+ 10 głosów: 11 (91%) 1 -
Udostępnij na Google+