Strategia elektromobilności: konsultacje społeczne - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Strategia elektromobilności: konsultacje społeczne

data aktualizacji: miesiąc temu 8.10.2020, odsłon: 267, ~UM Puławy

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035”

            Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie rozwoju elektromobilności, ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanej Strategii oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach elektromobilności.

W ramach konsultacji społecznych projekt Strategii został udostępniony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Puławy (w zakładce Konsultacje społeczne) oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

            Wnioski/uwagi dotyczące projektu Strategii można przekazywać od dnia 1 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. wyłącznie na  druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia opinii w następującej formie:

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do Urzędu);

2. drogą elektroniczną na adres: konsultuj@um.pulawy.pl

3. bezpośrednio w Urzędzie Miasta Puławy, ul Lubelska 5, 24-100 Puławy

Wzór druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia opinii do projektu Strategii zamieszczony jest na stronie internetowej i  BIP Urzędu Miasta Puławy oraz dostępny w miejscu wyłożenia dokumentu.

 

                 Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Logotyp Miasta Puławy

                   

 

Załączniki

+ 3 głosów: 3 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+