Straty w gospodarstwach z powodu suszy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Straty w gospodarstwach z powodu suszy

data aktualizacji: 3 miesiące temu 8.07.2019, odsłon: 395, ~UM Puławy

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia suszy przedłuża się okres zgłaszania strat  w uprawach. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Miasta Puławy pokój nr 1 oświadczeń o stratach w uprawach w celu oszacowania wysokości i zakresu powstałych szkód.

Oświadczenia należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Miasta Puławy pok. 102 lub  ze strony internetowej UM Puławy)  w terminie do 19 lipca 2019 r.  do godz. 1500

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

            W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy tel: 81 458-61-88, 609-732-050, 695-551-129.

Dokumenty do pobrania:

- oświadczenie o stratach w uprawach...

- oświadczenie o stratach w sadach ..

- oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie...

- oświadczenie o stratach w budynkach

 

                                                                                      Prezydent Miasta Puławy

                                                                                     Paweł Maj

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+