Top Inwestycje 2016: nagroda dla Puław - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Top Inwestycje 2016: nagroda dla Puław

data aktualizacji: ponad rok temu 23.09.2016, odsłon: 1293, ~Łukasz Kołodziej

Miło jest nam poinformować o tym, że projekt Międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy zdobył nagrodę w konkursie Konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016.

Wręczenie nagród odbyło się 22 września br. podczas gali towarzyszącej III Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku. W imieniu miasta odebrał ją Wiceprezydent Tadeusz Kocoń.

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw polski wschodniej. Swoje typy wskazuje Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznają także internauci.


Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016:

  • Zespół krytych pływalni Aqua Lublin
  • Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna
  • Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach
  • Międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy
  • Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Suwałkach
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
  • Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie
  • Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Lidzbarku Warmińskim
  • Nowoczesny system gospodarowania odpadami w Hajnówce

Na ocenę jury konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej składają się następujące kryteria: nowatorstwo, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP, etc.), funkcjonalność, rozmach inwestycji, skala budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Radę Konsultacyjną plebiscytu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 tworzą: Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic, Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, Michał Krawczyk, prezes Puławskiej Izby Gospodarczej, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mieczysław Łagowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Jerzy Miszczak, prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady IGWP, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Roman Stępka, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu, Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ewa Tyrka, dyrektor departamentu sektora samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Organizatorami konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej są Portalsamorzadowy.pl oraz Grupa PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.


Inwestycja MPWiK „Wodociągów Puławskich” oraz dwóch gmin – Końskowoli i Żyrzyna – miała zbliżyć aglomerację Puławy do aktualnych standardów europejskich. I to się udało. Korzyści, jakie osiągnięto dzięki systemowi wartemu 90 mln zł, to m.in. umożliwienie mieszkańcom aglomeracji podłączenia do kanalizacji sanitarnej, zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich oraz współpraca, wynikająca ze wspólnego systemu zagospodarowania ścieków. System kosztował 90 mln zł. Dofinansowanie z UE to 44 mln zł, reszta środków pochodziła z pożyczki NFOŚiGW i budżetów partnerów – gmin Końskowola i Żyrzyn.


 

 

 

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+