Transmisja wideo XXXV sesji Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Transmisja wideo XXXV sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: miesiąc temu 23.09.2021, odsłon: 989, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

30.09.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z XXXIII sesji Rady Miasta Puławy z 26 sierpnia  2021 r.  i z XXXIV sesji Rady Miasta Puławy z 31 sierpnia 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2021 -  2026.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o uchylenie uchwały nr XXIV/233/20 Rady Miasta Puławy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „G”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” – część II sektor C.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A” – część II sektor D.

9. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach w 2020 roku.

10. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach w 2020 roku.

11. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach w 2020 roku.

12. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2020 roku.

13. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w 2020 roku.

14. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Puławski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o. o. w Puławach w 2020 roku.

15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje.

18. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta.  

19. Zamknięcie obrad.  

                                                                                                                  Przewodnicząca 

                                                                                                             Rady Miasta Puławy 

                                                                                                        (-)        Bożena Krygier

 

 

+ 0 głosów: 1 (0%) 1 -
Udostępnij na Google+