Trwa budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 6 - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Trwa budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 6

data aktualizacji: 3 miesiące temu 16.08.2019, odsłon: 657, ~UM Puławy

Trwa realizacja projektu „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach”. Projekt zostanie zakończony jeszcze w tym roku. Realizacją zajmuje się firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A.. Koszt budowy obiektów wyniesie 3.494.905,91 zł.Zakres prac obejmuje m.in.:

1. Budowę boiska zewnętrznego do piłki nożnej o powierzchni 975,5m2.

2. 3 torową bieżnię okólna 150m i prostą 60m o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej), zakończona zeskocznią do skoku w dal.

3. Zakola bieżni z trawy syntetycznej w systemie wielofunkcyjnym

4. Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej i koszykówki) z nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) o wymiarach 24,0 x 44,0m (pow. 1056,0m2 )

5. Boisko do siatkówki z nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) o wymiarach 9,0 x 18,0 m (pow. 312,0 m2 ).

6. Rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnia trawiastą o powierzchni 190,5m2 + koło 3,6 m2 , z punktami stałymi umożliwiającymi wyznaczenie potrzebnych linii.

7. Drogi wewnętrzne, chodniki  i parkingi.

8. Zasadzenie zieleni wysokiej i niskiej – roboty ziemne, wycinki i nasadzenie drzew i krzewów, regeneracja i wysiew trawników, roczna pielęgnacja zieleni.

9. Ogrodzenie terenu.

10.Małą architekturę - ławki z oparciami i bez oparć oraz kosze na śmieci.

Zostaną ponadto wymienione wszystkie instalacje elektryczne i odwadniające.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

+ 10 głosów: 14 (71%) 4 -
Udostępnij na Google+