Unieważnienie otwartego konkursu ofert - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

data aktualizacji: ponad rok temu 8.06.2017, odsłon: 802, ~Edyta Tokarczyk

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr A/86/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. "Zorganizowanie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy".

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+