Wsparcie lokalnego sportu przez Miasto Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wsparcie lokalnego sportu przez Miasto Puławy

data aktualizacji: 3 miesiące temu 13.06.2019, odsłon: 443, ~UM Puławy

Puławy posiadają jedną z najnowocześniejszych baz sportowo-treningowych w regionie. Potwierdzeniem jakości obiektów nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji była wizyta sześciu drużyn trenujących u nas w ramach Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019. Wkład miasta w dziedzinę sportu dostrzegł ponadto Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tworząc w Wydziale Zamiejscowym w Puławach nowy kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne.Studenci nowego kierunku będą korzystali z infrastruktury miejskiej i doświadczenia kadry trenerskiej. Miasto Puławy w 2018 roku przeznaczyło na działalność z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu kwotę 14 649 166,94 zł. Największym beneficjentem tych środków był MOSiR (7 998 927,00 zł). Miasto przeznacza tę kwotę na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Warto zaznaczyć, że w 2018 budowa największej inwestycji w regionie – hali widowiskowo-sportowej kosztowała Miasto 6.096.150,82 zł, a w 2019 roku koszt wyniesie 65 mln zł.


 


Organizacje pozarządowe i kluby działające w obszarze sportu mogą co roku starać się o fundusze na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizację szkolenia sportowego i różne inicjatywy sportowo-rekreacyjne. W roku 2018 przeznaczono na ten cel 580 690,19 zł. Na liście dofinansowań znajduje się 39 zadań.

Na szkolenie z zakresu piłki nożnej przeznaczono 158 000 zł, na szkolenia zakresu piłki ręcznej 167 067 zł, sportów walki 40 500 zł, pływania 32 000 zł, lekkiej atletyki 35 800 zł, podnoszenia ciężarów 32 000 zł, piłki koszykowej 27 000 zł, kolarstwa 31 000 zł, piłki siatkowej 17 000 zł, tenisa ziemnego 9 800 zł, tenisa stołowego 3500 zł. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych zestawień.

Miasto wspierało m.in. szkolenia z zakresu piłki nożnej, gdzie Klub Sportowy „Wisła” Puławy  otrzymał 80 000 zł, a Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” Puławy  30 000 zł. Dofinansowanie uzyskały szkolenia z zakresu piłki ręcznej: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty – Puławy” S.A. otrzymał 65 000 zł, a Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” 18 000 zł.

Klub Sportowy „Wisła” Puławy otrzymał także środki na wsparcie nauki lekkiej atletyki - 30 000 zł, pływania - 27 000 zł, podnoszenia ciężarów - 25 000 zł.

Wsparcie uzyskał także Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ANDROS”  w kwocie 38 000 zł. Beneficjentem środków został Klub Sportowy „Pogoń” Puławy, otrzymując kwoty 30 000 zł na szkolenie z zakresu kolarstwa i 20 000 zł na szkolenie z zakresu koszykówki.

Na realizację zadania przygotowania i udziału w seniorskich ligach, w tym roku Klub Sportowy „Wisła” Puławy otrzymał środki w kwocie 75 000.Puławy stawiając na aktywność fizyczną, wspierają także wydarzenia sportowe. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  otrzymało kwotę 45 000 zł na organizację szeregu imprez sportowych. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA–KT otrzymała 8000 zł na „Prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych z elementami aktywnej rehabilitacji” , a Fundacja BezMiar 9000 zł na organizację  „Biegu Zielonych Sznurowadeł” . To są tylko przykłady z szeregu działań, jakie prowadzi miasto.

Od kilku lat w Puławach działa ogólnodostępny program nauki pływania dla dzieci, który w minionym roku został sfinansowany z budżetu Miasta Puław. Kwota przeznaczona na ten cel to 114 705,86 zł.

Uzdolniona młodzież oraz zawodnicy puławskich klubów mogą ubiegać się o stypendia sportowe Prezydenta Miasta "Sybilla Sportowa". W 2018 roku przeznaczono na ten cel 234 329,61 zł. Prezydent docenia ponadto wszystkich zawodników, którzy poprzez swoją pracę zdobywają wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu (jak np. medale Mistrzostw Polski, Europy, Świata). Nagrody przyznawane są również trenerom i działaczom sportowym. W minionym roku wydatkowano z tego tytułu 45 500,00 zł.W trakcie budowy jest największa inwestycja sportowa regionu – nowa hala sportowa przy ulicy Lubelskiej. Obiekt będzie doskonale wyposażony i przygotowany pod kątem treningów i rozgrywek kilku dyscyplin, m.in.: piłki ręcznej i podnoszenia ciężarów. Całościowy koszt budowy hali wyniesie ok.90 mln. Nowa hala zostanie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku.


 

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+