Wymiana alejek na Skwerze Niepodległości - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wymiana alejek na Skwerze Niepodległości

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 10.02.2020, odsłon: 784, ~UM Puławy

Na XVI sesji w dniu 30 stycznia 2020 r. Radni Rady Miasta Puławy pozytywnie zaopiniowali uchwałę, która umożliwi przebudowę nawierzchni alejek znajdujących się na Skwerze Niepodległości. Wada konstrukcyjna alejek powstała przy modernizacji Skweru Niepodległości w 2012 roku powoduje, że w dni deszczowe nawierzchnia staje się błotnista, uniemożliwiając swobodne przejście.Podczas przebudowy skweru, ścieżki były traktowane jako powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Te uległy jednak zmianie w 2017 roku. Dlatego przed wymianą nawierzchni konieczne było uzyskanie zmiany zapisów planu. Do chwili obecnej wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynosił 80%, co uniemożliwiało jakiekolwiek prace modernizacyjne.

Dzięki podjętej uchwale, wymiana nawierzchni dojdzie do skutku. W najbliższym czasie wykonany zostanie projekt modernizacji i zaproponowany zostanie nowy rodzaj nawierzchni. Możliwe, że na głównych ciągach komunikacyjnych użyta zostanie szlachetna kostka z posypką, na wzór tej zastosowanej w Parku Solidarności. Na pozostałych alejkach może pozostać naturalna forma nawierzchni. Oczywiście pod warunkiem wymiany jej na materiał znacznie lepszej jakości niż obecny. Szczegóły określi projektant po przygotowaniu projektu. Alejki będą wymieniane etapami co roku.

W tym roku na projekt i przebudowę nawierzchni zarezerwowano w budżecie 300 tysięcy złotych. O szczegółach wymiany będziemy informowali na bieżąco.


+ 14 głosów: 16 (88%) 2 -
Udostępnij na Google+