Wyniki głosowania do PRDPP V kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyniki głosowania do PRDPP V kadencji

data aktualizacji: miesiąc temu 5.03.2021, odsłon: 231, ~Edyta Tokarczyk
Zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyły się wybory do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023.

W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz w związku ze złożoną rezygnacją jednego z kandydatów - wyłonionych zostało sześciu członków Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2021-2023, reprezentującymi organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, zostali następujący kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów w wyborach: 

1. Kwapiński Artur 

2. Jeżak Justyna

3. Marzec Anna

4. Salwowska-Duk Kamila 

5. Szczypa Renata

6. Księżniak Edward 

+ 2 głosów: 5 (40%) 3 -
Udostępnij na Google+