Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu

data aktualizacji: 14 dni temu 9.09.2020, odsłon: 65, ~UM Puławy

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu/spotu promocyjnego

Miasto Puławy przekazuje poniżej informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie filmu/spotu promocyjnego na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

MS-K STUDIO MAŁGORZATA SKOWROŃSKA-KAWKA

Ul. Filtrowa 5/45, 24-100 Puławy

Oferowana kwota: 1 500,00 zł brutto.

II. Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).


+ 2 głosów: 3 (67%) 1 -
Udostępnij na Google+